De leden van het bestuur zijn:

Marco Mulder – voorzitter/secretaris

Annelies Broersen- penningmeester

Patricia Doodeman-bestuurslid/notuliste

Jacqueline Luken- bestuurslid

Vincent Klaver-bestuurslid

voor informatie of vragen kunt u mailen naar

havenstraatzangers@gmail.com